aktiv inkomstAktiv inkomst Hur kan du investera pengar du inte har? Svaret är att det inte går. Vad du behöver börja med är en inkomst som du sedan sparar minst 10% av varje månad.

Påverka din aktiva inkomst

En aktiv inkomst är en inkomst du får i utbyte mot eget arbete. Du byter din tid mot pengar, te.x genom en vanlig anställning där du får en lön. Eller genom ett eget företagande som du arbetar aktivt med.

När en chef på en arbetsplats sätter lönen för en medarbetare brukar man säga att tre faktorer är viktiga: hur väl arbetet är utfört, vilken kompetens som krävs för arbetet samt hur stor tillgången är på personer med liknande kompetens.

Du ska kunna påverka din lön genom ditt arbete. När du gör ett bra jobb och bidrar till att ni når målen där du jobbar ska det synas genom att du får högre lön. Lönen ska sättas individuellt och den kan därför skilja sig mellan dig och dina kollegor.

 • Genom din prestation
  När du gör ett bra jobb ska det märkas på din löneutveckling. För att det ska fungera behöver du och din chef ha en kontinuerlig dialog för att stämma av hur chefen ser på det du gjort på jobbet och i relation till målen för er verksamhet.
 • Genom lönesamtalet
  Om du vill höja din lön så ska du se till att utnyttja lönesamtalet. Lönesamtalet är ett av flera tillfällen att göra en avstämning, där ni kopplar det du gjort till den lön du får. Men det är inte samtalet i sig som är din chans att höja lönen, utan det är dina insatser på arbetsplatsen som gör skillnad. Utvecklingssamtalet är en chans att se framåt och göra en plan för din utveckling på jobbet under de kommande åren.
 • Genom bra förutsättningar
  Din lön påverkas av de villkor ni har på din arbetsplats. Du ska ha rätt förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Arbetsgivaren har ett ansvar för att se till att du har en bra arbetsmiljö, att du får kompetensutveckling och att din chef har möjlighet att bedöma det du gör. Du har också själv ett ansvar för att säga till när det inte fungerar och du saknar rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
 • Kompetensutveckla dig
  Om du lär dig något nytt som innebär att du kan göra ett bättre jobb eller svårare arbetsuppgifter är detta också en grund för en högre lönenivå.
 • Byt jobb eller tjänst
  Byte av jobb är ett av de enklaste sätten att göra lönekarriär. Belönar inte din arbetsgivare det arbete du lägger ner eller det ansvar du tar? Eller finns det få utsikter att nå den lönenivå du vill ha? Att byta arbetsgivare, arbetsmarknadssektor eller tjänst hos din nuvarande arbetsgivare ger dig ett tillfälle att begära högre lön.

Vilken lön ska jag ha?

Vill du veta lite mer noggrant vilken lön som gäller för ett specifikt yrke ska du vända dig till arbetsmarknadens parter, det vill säga fackförbund och arbetsgivarorganisationer, inom den specifika branschen. De sitter på mycket kunskap om hur lönebildningen ser ut i just deras branscher.

Relaterat inlägg